...

Menu
 • www.berniem.csdd.lv
 • 67025777
 • Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija Rīga, S.Eizenšteina iela 6 berniem@csdd.gov.lv
 1. Sacensību laiks un vieta

Mācību konkurss “Bērnu rallijs 2019” paredz ne mazāk kā piecas sacensību atlases kārtas Kurzemes pilsētu centros (Liepājā, Ventspilī, Saldū, Kuldīgā) un Zemgales pilsētā Jelgavā, kas norisināsies 2019.gada jūlija un augusta nedēļas nogalēs. Mācību konkursa ietvaros tiks organizētas arī finālsacensības Liepājā.

 1. Sacensību rīkotāji

Sacensības organizē: VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” sadarbībā ar SIA “Mārketinga projektu aģentūra Fortius”. 

Sacensību rīkotājs: SIA “Mārketinga projektu aģentūra Fortius”, reģistrācijas Nr. 42103027961, Pļavu iela 17, Liepāja. Rīkotāja birojs: Pļavu iela 17, Liepāja, Latvija. (tālr.: 634 80572, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ).

 1. Sacensību mērķi

Pamatmērķis - izglītot ceļu satiksmes dalībniekus, īpaši velobraucējus, drošai satiksmei uz ceļa un attīstīt koordinācijas un reakcijas iemaņas, vadot dažādus pārvietošanās līdzekļus.

Sociālais mērķis  ikgadējs sportiska rakstura satiksmes drošības pasākums Kurzemes un Zemgales lielākajās pilsētās, veicinot sportiskā dzīvesveida attīstību Latvijā un radot iespēju ģimenēm saturiski kopā pavadīt laiku, apgūstot satiksmes drošības iemaņas.

 1. Sacensību uzdevumi
 • Paaugstināt bērnu, jauniešu un pieaugušo zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos;
 • Pievērst dalībnieku un līdzjutēju uzmanību ceļu satiksmes noteikumiem;
 • Pievērst bērnu, jauniešu un pieaugušo uzmanību aktīvam dzīvesveidam;
 • Veicināt kustību un koordinācijas attīstību dalībniekiem;
 • Radīt priekšstatu bērniem un izpratni jauniešiem/pieaugušajiem par pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanu saprotamā līmenī;
 • Nodrošināt interesanti pavadītu laiku ģimenēm;
 • Daudzveidot sporta vidi pilsētās;
 • Veicināt «zaļo domāšanu» ikdienas gaitās.
 1. Mācību konkursa sacensību dalībnieki:

Dalībai sacensībās var pieteikties ikviens interesents atbilstoši sacensību nolikumā noteiktajām vecuma grupām. Sacensību dalībnieki tiek iedalīti 2 pamatgrupās:

Komandu grupā – tās ietvaros startē divi dalībnieki, no kuriem ir

viens bērns vecumā no 6 – 14 gadiem (2005.-2013.gadā dzimušie) un

viens pieaugušais vai jaunietis vecumā no 15 gadiem (2004.gadā dzimušie un vecāki).

Dalībnieki, mainot komandas sastāvu, sacensībās var piedalīties atkārtoti, gadījumos, kad ģimenēs ir vairāki bērni un paredzamas brīvas vietas dalībnieku kopskaitā.

Individuālo dalībnieku grupā – bērni vecumā no 6 – 14 gadiem, kuri tiek iedalīti 3 apakšgrupās:

A grupā - 2012.-2013.gadā dzimušie bērni (6-7 gadi);

B grupā - 2009.-2011.gadā dzimušie bērni (8-10 gadi);

C grupā - 2005.-2008.gadā dzimušie bērni (11-14 gadi).

 • Trasēs individuālajās grupās var startēt arī jaunāki dalībnieki, taču trase netiek pielāgota.
 • Dalībniekiem, kas startē B un C grupā, tātad vecumā no 8 līdz 14 gadiem, reģistrējoties sacensībām klātienē, jāuzrāda skolēna apliecība, kas apliecina tā vecumu un atbilstību konkrētajai sacensību grupai.
 • Dalībnieki atkārtoti drīkst piedalīties vairākās atlases kārtās.
 • Iegūstot atkārtotu godalgotu vietu vairākās atlases kārtās, dalībnieks saņem tam pienākošās balvas, bet iespēju startēt finālsacensībās saņem nākamais dalībnieks aiz godalgotā uzvarētāju trijnieka pēc iegūto punktu skaita.
 • Finālsacensībās piedalās katras atlases kārtas godalgoto pirmo trīs vietu ieguvēji katrā atsevišķā grupā.
 1. Sacensību dalībnieku reģistrācija
 • Reģistrācija sacensībām notiek iepriekš, dalībniekiem pieteikumu formu aizpildot interneta vietnē berniem.csdd.lv vismaz divas dienas pirms norādītajām sacensībām. Brīvu dalībnieku vietu gadījumā, iespēja sacensībām pieteikties sacensību norises vietā stundu pirms sacensību sākuma, kur tiek izsniegtas arī sacensību kontrolkartes visiem dalībniekiem, kas ir sacensību dalībnieku dokuments visu sacensību norises laiku.
 • Katrā grupā ir noteikts maksimālais pieļaujamo dalībnieku skaits:
  • Komandu grupā – 20 komandas (40 dalībnieki);
  • Individuālo dalībnieku grupā – 60 dalībnieki (A grupā – 20, B grupā – 20 un C grupā 20 dalībnieki).
 • Ja kādā no grupām nav pieteicies maksimālais dalībnieku skaits, tad citās grupās var pieteikties papildu dalībnieki – nepārsniedzot kopējo dalībnieku skaitu 100.
 • Sacensību organizatori un galvenais tiesnesis katrā atlases kārtā atsevišķi lemj par iespēju dalībnieku skaitu palielināt līdz 120, ja rodas nepieciešamība.
 • Primāri dalībnieki startē vienā izvēlētajā grupā. Ja paliek brīvas dalībnieku vietas citās grupās, dalībniekiem iespēja startēt gan kādā no individuālajām grupām, gan komandu grupā, ja sacensību dienā to ir iespējams fiziski apvienot.
 • Dalība sacensībās visās atlases kārtās un finālsacensībās ir bez maksas.
 • Organizatori neuzņemas atbildību par saistītām izmaksām, kas dalībniekiem radušās sacensību sagatavošanās procesā, nokļūšanas procesā līdz sacensību vietai u.c.
 • Dalībnieki finālsacensībām reģistrējas interneta vietnē berniem.csdd.lv vismaz 5 dienas pirms sacensību sākuma, tādējādi apstiprinot savu ierašanos finālcīņā, taču dalībnieki, kuriem ir tiesības startēt finālā, kvalificējas jau iepriekš pēc atlases kārtu rezultātiem.
 • Sacensību organizatoriem un galvenajiem tiesnešiem ir tiesības pieņemt lēmumu, finālsacensībās izsniegt atļauju piedalīties tiem dalībniekiem, kas atlases kārtā secīgi ierindojās uzreiz aiz godalgotā trijnieka, gadījumā, kad dalībnieki, kuriem ir pirmtiesības uz finālsacensībām, nav reģistrējušies finālsacensībām līdz norādītajam datumam vai atteikušies no dalības konkrētu apsvērumu dēļ.
 1. Sacensību tiesneši
 • Sacensības vērtē tiesneši saskaņā ar rezultātu vērtēšanas noteikumiem. Tiesneši ir tiesīgi izteikt mutisku norādījumu vai aizrādījumu gadījumā, ja tiek pārkāpti sacensību noteikumi.
 • Sacensību iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu un nepakļaušanās gadījumā tiesnešiem ir tiesības piešķirt soda punktus – 5 punktu vērtībā, to fiksējot dalībnieka kontrolkartē. Dalībnieks par to tiek informēts, un pārkāpuma būtība - izskaidrota. Dalībnieks, kas saņēmis vairāk nekā 15 soda punktus, tiek diskvalificēts.
 • Kontrolkartēs tiesneši veic atzīmes un rezultātus, kādus uzrāda dalībnieks katrā no sacensību uzdevumiem. Tiesneši katram sacensību dalībniekam kontrolkartē izdara arī atzīmi par viņa starta un finiša laiku.
 • Dalībnieki katrā praktiskajā trasē atsevišķi startē pēc kārtas, aptuveni ar 1 minūtes intervālu, lai netraucētu iepriekšējo dalībnieku trasē. Pēc visu sacensību uzdevumu paveikšanas kontrolkartes jānodod reģistrācijā, lai atbildīgie tiesneši veiktu rezultātu apkopošanu.
 • Dalībniekam iespēja rezultātus apstrīdēt uzreiz pēc attiecīgās trases beigām un tiesnešu atzīmju izdarīšanas. Pēcāk rezultātu apstrīdēšana netiek pieļauta.
 • Visus strīdus un nesaskaņas starp dalībniekiem risina sacensību tiesneši. Ja vienošanos nav iespējams panākt, tiek pieaicināts galvenais tiesnesis. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs, neapstrīdams un visiem dalībniekiem obligāts.
 1. Sacensību uzdevumi
 • Abās dalībnieku grupās (komandu un individuālajā) sacensības ietver vismaz 3 dažādu veidu pamata uzdevumu posmus, kuru izpilde tiks vērtēta, apkopojot sacensību rezultātus:
 • Ikvienam pārvietošanās līdzekļa vadītājam, arī riteņbraucējiem, uzsākot patstāvīgas gaitas uz ceļa, ir svarīgi apgūt ceļu satiksmes noteikumus un noteiktas velosipēda vadīšanas prasmes – precizitāti, koordināciju un reakciju. Sacensību ietvaros, lai pārbaudītu velosipēda un tam radniecīgu pārvietošanās līdzekļu vadīšanas prasmes, sacensību dalībniekiem ir izveidoti dažādu grūtības pakāpju pārbaudījumi (komandām un individuālajiem dalībniekiem) gan sacensību praktiskajās trasēs, gan teorijas uzdevumu posmā.
 • Velokartu un/vai citu uz priekšu braucošu pārvietošanās līdzekļu veiklības brauciens – trase ar dažāda veida šķēršļu elementiem un veicamajiem uzdevumiem, vadot divvietīgu velokartu komandu grupā un vienvietīgu velokartu – individuālā grupā, kā arī kādu inovatīvu pārvietošanās līdzekli. Posms jāveic uz precizitāti. Ātrums ir sekundārs vērtēšanas kritērijs.
 • Velosipēdu veiklības brauciens – trase ar dažāda veida šķēršļu elementiem un veicamajiem uzdevumiem, vadot velosipēdu. Trase interpretē sarežģītas situācijas uz ceļa, posms jāveic uz precizitāti. Ātrums ir sekundārs vērtēšanas kritērijs.
 • Teorētisko zināšanu pārbaude – dalībniekiem ir jāveic rakstisks tests un/vai citi rakstiski, mutiski uzdevumi par dažādiem, ar ceļu satiksmes noteikumiem un drošību, pirmo palīdzību, autosportu un aktīvu dzīvesveidu saistītiem jautājumiem.
 • Sacensībās var tik iekļauti vēl citi papildu uzdevumi, kas bonusa sistēmas punktu kārtībā var ietekmēt kopējo sacensību rezultātu, taču to īpatsvars būs mazāks salīdzinājumā ar 8.2. punktā minētajiem uzdevumiem. Papildu uzdevumi var ietvert pārvietošanos ar citu velosipēdam radniecīgu līdzekli, teorijas papilduzdevumus attiecībā uz saistītām tēmām un tml.
 • Praktisko uzdevumu laikā tiek pārbaudītas un novērtētas šādas velosipēda un velokarta vadīšanas prasmes:
  • braukšana taisni, slalombraukšana (ar velosipēdu un velokartu);
  • braukšana, pārvadājot kravu - mugursoma plecos vai nostiprināta krava uz bagāžnieka (ar velosipēdu);
  • braukšanas ātruma maiņa (braukt ātri vai lēni) un ātrumam atbilstoša pārnesuma izvēle (ar velosipēdu un velokartu);
  • braukšanas iemaņu pārbaude pa dažādiem ceļa segumiem (ar velosipēdu un velokartu);
  • situācijas novērtēšana uz ceļa pirms iebraukšanas citā joslā, apdzīšanas vai apbraukšanas manevri (ar velosipēdu un velokartu);
  • pareiza šķēršļu apbraukšanas trajektorijas izvēle (ar velosipēdu un velokartu);
  • braukšana, turot stūri ar vienu roku, ar otru rādot signālu cita transportlīdzekļa vadītājam (ar velosipēdu);
  • bremzēšana iepriekš zināmā vietā, vai negaidītā (ar velosipēdu un velokartu).
 • Iepriekš minēto prasmju novērtēšanai velosipēda un/vai velokarta trasēs paredzēts iekļaut šādas figūras:
  • slaloms ar vai bez kravas
  • šaurais dēlis, „S” burts
  • slīpais dēlis
  • augstuma barjera
  • nelīdzens ceļš
  • bremzēšana noteiktā laukumā
  • bremzēšana
  • apstāšanās
  • šūpuļdēlis
  • aplis ar vienu roku
  • priekšmeta pārvietošana
  • „Guļošais policists”
  • viļņains ceļš
  • mākslīgie šķēršļi apbraukšanai
  • joslu maiņa
  • šaurās joslas
  • koridori
  • atpakaļskata elementi
  • braukšana ierobežotā laukumā
  • braukšana, ievērojot ceļa zīmes.
 1. Sacensību vērtēšana:
 • Sacensībās veicamie uzdevumi primāri ir uz precizitāti, tāpēc uzvarēs komanda vai individuālais dalībnieks, kurš uzdevumus būs veicis visprecīzāk un ieguvis lielāko punktu skaitu. Par precīzi izpildītu uzdevumu dalībniekiem tiek piešķirts konkrēts punktu skaits pēc sacensību vērtējumu skalas. Katram individuālajam dalībniekam un komandai tiks uzņemts trases kopējais laiks, kas tiks ņemts vērā, ja kādai no komandām vai individuālajam dalībniekam būs vienāds punktu skaits, tādā gadījumā, uzvarēs komanda vai individuālais dalībnieks, kurš visus uzdevumus būs paveicis visātrāk.
 • Sacensībās var tikt iekļauts arī sacensību posms uz ātrumu. Tādā gadījumā trasē pavadītais laiks pēc vērtēšanas tabulā noteiktā koeficienta vai formulas tiks aprēķināts punktos un iekļauts rezultātu tabulā.
 • Praktiskās braukšanas trasē Komandu gupas dalībnieki startē reģistrācijā noteiktajam iedalījumam, t.i., dalībnieks vecumā 6 - 14 gadi veic bērnu praktiskās braukšanas trases posmu un dalībnieks vecumā no 15 gadiem veic tikai un vienīgi pieaugušajiem paredzēto praktiskās braukšanas trases posmu. Par šī punkta pārkāpumu tiesnešiem ir tiesības pieņemt lēmumu par komandas diskvalifikāciju.
 1. Uzdevumi un punktu sadalījums:

Komandu grupa – komandai, tās dalībniekiem, kopumā veicot vismaz četrus sacensību posmus un to uzdevumus, kopā ir iespējams iegūt 400 punktus, no kuriem pēc attiecīgā koeficienta tiek atņemts trasē pavadītais laiks pēc formulas (ja sacensībās tiek paredzēts ātruma posms uz laiku):

1.posms – komandas brauciens ar divvietīgu velokartu un/vai citiem, uz priekšu braucošiem, stumjamiem, pārvietošanās līdzekļiem pa šķēršļu trasi. Maksimāli iespējams iegūt 100 punktus komandas rezultātam.

2. un 3.posms – individuālie veiklības braucieni ar velosipēdu pa šķēršļu trasi. Maksimāli šajos posmos iegūt 180 punktus – 90 punkti katrā.

4.posms – teorētisko zināšanu pārbaude ar dažādu rakstisku un praktisku uzdevumu palīdzību par ceļu satiksmes noteikumiem un jautājumiem, kuri saistīti ar drošu satiksmi, pirmo medicīnisko palīdzību, autosportu un aktīvu dzīvesveidu. Maksimāli iespējams iegūt 120 punktus pie komandas kopējā rezultāta.

 Individuālie dalībnieki – individuāli dalībniekam, veicot trīs posmus, kopā ir iespējams iegūt 280 punktus, no kuriem pēc attiecīgā koeficienta tiek atņemts trasē pavadītais laiks pēc formulas (ja sacensībās tiek paredzēts ātruma posms uz laiku):

1.posms - velokartu veiklības brauciens ar vienvietīgu velokartu un/vai citiem, uz priekšu braucošiem, stumjamiem, pārvietošanās līdzekļiem pa šķēršļu trasi. Maksimāli iespējams iegūt 80 punktus.

2.posms - veiklības brauciens ar velosipēdu pa šķēršļu trasi. Maksimāli iespējams iegūt 100 punktus.

3.posms – teorētisko zināšanu pārbaude ar dažādu rakstisku un praktisku uzdevumu palīdzību par ceļu satiksmes noteikumiem un jautājumiem, kuri saistīti ar drošu satiksmi, pirmo medicīnisko palīdzību, autosportu un aktīvu dzīvesveidu. Maksimāli iespējams iegūt 100 punktus.

 1. Sacensību dalībnieku apbalvošana
 • Katram sacensību dalībniekam tiek izsniegts atzinības raksts, neatkarīgi no iegūtā punktu skaita, kā arī piemiņas veltes, kuras dāvina sacensību atbalstītāji. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā saņem balvas un diplomu par iegūto vietu, kā arī iespēju startēt un pārstāvēt savu pilsētu fināla sacensībās.
 • Fināla sacensībās visi dalībnieki, neatkarīgi no iegūtās vietas, saņems atzinības rakstu un piemiņas balvu par dalību finālā. Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām no organizatoriem un atbalstītājiem.
 • Organizatori un atbalstītāji patur tiesības apbalvot arī atsevišķus dalībniekus un piešķirt speciālas nominācijas pēc saviem ieskatiem.
 1. Citi sacensību nosacījumi:
 • Sacensību rīkotāji nodrošina dalībniekus ar inventāru – velokartiem, velosipēdiem - divriteņiem, ķiverēm un citiem materiāliem, pārvietošanās līdzekļiem konkrēto sacensību uzdevumu veikšanai. Sacensībās dalībnieks drīkst startēt arī ar savu divriteni, kuram jābūt labā tehniskā stāvoklī un dalībniekam jābūt ar velobraucēju ķiveri. Sacensību dalībnieks tiek palaists trasē tikai tad, kad ir pilnībā sagatavojies – velosipēds braukšanas kārtībā un galvā uzlicis aizsargķiveri.
 • Par dalībnieka un tā sacensība inventāra atbilstību nolikuma prasībām lemj organizatori. Atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams.
 • Bērnu Rallija un ar to saistīto pasākumu laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par sevi, savu mantu, dzīvību un veselību, kā arī savu darbību rezultātā trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu.
 • Gadījumā, ja tiesnešiem rodas pamatotas aizdomas par dalībnieku, kas atrodas alkohola vai psihotropisko vielu iespaidā, tad viņu pienākums ir dalībnieku no sacensībām diskvalificēt.
 • Ar reģistrācijas pieteikumu sacensībām dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un piekrīt tajā esošajai informācijai.
 • Ar reģistrācijas pieteikumu dalībnieks piekrīt savu datu apstrādei, ko organizatori vai to pilnvarotās trešās personas izmanto tikai un vienīgi sacensību īstenošanas vajadzībām.
 • Ar reģistrācijas pieteikumu sacensībām dalībnieks piekrīt, ka organizatoriem ir tiesības pašiem vai pilnvarojot trešās personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus vizuālos, audio ierakstus. Nepieciešamības gadījumā organizatori minēto informāciju ir tiesīgi nodot ar tiem saistītajām sabiedrībām, trešajām personām. Organizatoriem ir tiesības izmantot minētos vizuālos un audio materiālus, datus pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder organizatoriem.
 1. Sacensību izklaidējošā daļa
 • Sacensību laikā bērniem un ģimenēm paredzēta bezmaksas izklaidējoša programma, kas paredz dalībnieku un līdzjutēju iesaistīšanos papildus aktivitātēs, viktorīnās, konkursos un citās līdzīgās nodarbēs.
 • Pasākuma norises gaitu komentēs, norādes sniegs, pozitīvu gaisotni uzturēs un dalībniekus uzmundrinās pasākuma vadītājs.
 • Sacensību noslēgumā var tikt piesaistīti dažādu organizāciju pārstāvji, kuri visus klātesošos izklaidē, iesaista dažādās aktivitātes un/vai sniedz tiem izglītojošu informāciju.
Skatīts: 2221