Velosipēda vadītājam ir jāzina šādi virzienu rādītāji un informācijas zīmes:

“Virzienu rādītājs“. Braukšanas virzieni un attālumi (km) līdz apdzīvotām vietām un citiem objektiem; Ja tā uzstādīta apdzīvotā vietā zilais fons nozīmē, ka norādītais objekts atrodas ārpus attiecīgās apdzīvotās vietas, bet baltais fons – ka norādītais objekts atrodas attiecīgajā apdzīvotajā vietā;

"Gājēju apakšzemes vai virszemes pāreja"; Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām - pa pazemes vai virszemes.

, un "Apbraukšanas ceļa virziens". Apbraukšanas virziens ceļa posmam, kurā ceļu satiksme uz laiku slēgta vai ierobežota.

 

 

Skatīts: 10103