Menu
  • www.berniem.csdd.lv
  • 67025777
  • Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija Rīga, S.Eizenšteina iela 6 berniem@csdd.gov.lv

Brīdinājuma zīmes

Brīdinājuma zīmes brīdina vadītājus par tuvošanos bīstamam ceļa posmam. Braucot pa šo posmu, vadītājam jārīkojas atbilstoši apstākļiem. Šīs ceļa zīmes pazīstamas pēc trijstūra formas ar sarkanu maliņu. Ceļa zīmes šajā grupā tiek veidotas sekojoši:

  + sarkana apmale + (simbols) = brīdinājuma ceļa zīme

 

Velosipēda vadītājam ir  jāzina šādas brīdinājuma zīmes:

"Vienādas nozīmes ceļu krustojums";

“Krustojums, kur brauc pa loku”. Parasti ārpus apdzīvotām vietām zīmi uzstāda 150–200 m pirms bīstamā ceļa posma, bet apdzīvotās vietās 50–60 m pirms tā;

un zīmes "Bīstams pagrieziens". Ceļa pagrieziens pa labi vai pa kreisi ar mazu rādiusu vai pagrieziens, kura redzamību ierobežo ēkas, apstādījumi u.tml.;

un zīmes “Bīstami pagriezieni”. Ceļa posms ar bīstamiem pagriezieniem ( - pirmais pagrieziens pa labi; – pirmais pagrieziens pa kreisi);

un zīmes "Ceļa sašaurinājums" (  — no abām pusēm;   — no labās puses;);

"Stāvs lejupceļš";

"Stāvs augšupceļš";

"Nelīdzens ceļš". Ceļa posms, kur uz brauktuves ir nelīdzenumi (viļņi, bedres, nelīdzenas ceļa un tilta salaiduma vietas u.tml.);

"Nelīdzens ceļš (slieksnis)". Ceļa posms, kur uz brauktuves izveidoti mākslīgi paaugstinājumi braukšanas ātruma samazināšanai;

"Uzbērta grants vai šķembas". Ceļa posms, kurā no riteņu apakšas var tikt izsviesta grants, šķembas u.tml.  Velosipēdistiem jāuzmanās no šiem materiāliem;

"Uz ceļa strādā". Ceļa posms, kur uz ceļa, blakus tam vai virs tā tiek veikti jebkādi darbi, kas aizņem ceļu vai ietekmē satiksmes apstākļus;

“Ceļš ar bīstamām nomalēm”;

"Gājēju pāreja". Brīdina par tuvošanos gājēju pārejai, kura būs apzīmēta ar zīmēm  un ;

"Bērni". Ceļa posms bērnu iestādes tuvumā, kur uz brauktuves pēkšņi var uziet bērni;

"Divvirzienu satiksme". Ceļa (brauktuves) posma sākums, kur ceļu satiksme notiek abos virzienos;

“Satiksmi regulē luksofors”. Krustojums, gājēju pāreja vai ceļa posms, kur ceļu satiksmi regulē luksofors;

"Krustojums ar velosipēdu ceļu". Vieta, kur ceļu šķērso velosipēdu ceļš, velosipēdiem paredzēta josla vai uz ceļa bieži izbrauc velosipēdi;

"Tramvaja sliežu šķērsošana";

"Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru";

"Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras";

"Viensliežu dzelzceļa pārbrauktuve". Dzelzceļa pārbrauktuve ar vienu sliežu ceļu, kur nav ierīkota barjera;

"Daudzsliežu dzelzceļa pārbrauktuve". Dzelzceļa pārbrauktuve ar diviem vai vairākiem sliežu ceļiem, kur nav ierīkota barjera.

Skatīts: 18850