Menu
  • www.berniem.csdd.lv
  • 67025777
  • Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija Rīga, S.Eizenšteina iela 6 berniem@csdd.gov.lv

Ceļa apzīmējumi un to raksturojums

Vertikālie apzīmējumi.

 

Vertikālie apzīmējumi norāda objekta gabarītus un kalpo arī par orientēšanās līdzekļiem. Velosipēdu vadītājiem jāzina šādi vertikālie apzīmējumi:

, ,, , un ceļa apzīmējums apzīmē ceļa darbu vietas.

un ceļa apzīmējums — pa kreiso pusi apbraucamas ceļa darbu vietas;

un .ceļa apzīmējums — pa labo pusi apbraucamas ceļa darbu vietas;

ceļa apzīmējums — tālākā braukšana aizliegta;

ceļa apzīmējums — īslaicīgu ceļa darbu vietas.

 

Horizontālie apzīmējumi.

 

Horizontālie apzīmējumi (līnijas, bultas, simboli un citas norādes uz ceļa) nosaka noteiktus satiksmes režīmus un kārtību. Horizontālie apzīmējumi ir baltā krāsā, kā arī dzeltenā krāsā:

ceļa apzīmējums — plata nepārtraukta šķērslīnija — stoplīnija — norāda vietu, pirms kuras vadītājam jāaptur transportlīdzeklis, ja uzstādīta vai braukšanu aizliedz luksofora vai satiksmes regulētāja signāls;

ceļa apzīmējums — plata pārtraukta šķērslīnija, kam svītru garums divreiz pārsniedz atstarpes starp tām — norāda vietu, kur vadītājam, ja tas nepieciešams, jāaptur transportlīdzeklis, lai dotu ceļu transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu;

ceļa apzīmējums — vairākas viena no otras atdalītas platas paralēlas garenlīnijas — apzīmē neregulējamu gājēju pāreju;

ceļa apzīmējums — divas viena no otras atdalītas platas pārtrauktas šķērslīnijas — apzīmē gājēju pāreju, kur ceļu satiksmi regulē luksofors, vai vietu, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš;

ceļa apzīmējums — divas viena no otras atdalītas šahveida šķērslīnijas — apzīmē robežas uz brauktuves izveidotam mākslīgam paaugstinājumam — slieksnim, kas paredzēts braukšanas ātruma samazināšanai;

ceļa apzīmējums apzīmē velosipēdu ceļu;

  ceļa apzīmējums apzīmē sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturas vai taksometru stāvvietas zonu.

Skatīts: 13140