Menu
  • www.berniem.csdd.lv
  • 67025777
  • Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija Rīga, S.Eizenšteina iela 6 berniem@csdd.gov.lv

Norādījuma zīmes

Norādījuma zīmes ievieš vai atceļ noteiktu ceļu satiksmes režīmu. Zīmēm ir taisnstūra forma, fons var būt zilā vai baltā krāsā un simbolam izmantota balta vai melna krāsa. Lai norādītu par kāda ceļu satiksmes režīma beigām, pa zīmes diagonāli tiek novilkta sarkana svītra.

Velosipēda vadītājam ir jāzina sekojošas norādījuma zīmes:

"Vienvirziena ceļš". Ceļš, pa kuru visā platumā atļauts braukt transportlīdzekļiem vienā virzienā;

"Vienvirziena ceļa beigas";

un zīmes "Izbraukšana uz vienvirziena ceļa". Izbraukšana uz ceļa vai brauktuves, pa kuru atļauts braukt vienā (zīmē norādītajā) virzienā;

“Josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem”. Josla, kas paredzēta tikai pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un taksometriem, kuri brauc vienā virzienā ar pārējo transportlīdzekļu plūsmu. Zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, - līdz zīmei;

 un     Ja pie pasažieru sabiedriskā transporta joslas redzama šāda ceļa zīmju kombinācija, tad joslu, kas paredzēta tikai sabiedriskajam transportam, atļauts izmantot arī velosipēdistiem. Velosipēdistiem šajā joslā jābrauc pēc iespējas tuvāk tās labajai malai.

   “Josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas”;

 

“Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem“. Ceļš, pa kuru pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu un taksometru satiksme notiek pa atsevišķu joslu pretim pārējo transportlīdzekļu plūsmai;

“Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem beigas“;

un “Izbraukšana uz ceļa ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem“;

“Braukšanas virzieni joslās“. Joslu skaits un no tām noteiktie braukšanas virzieni krustojumā. Var būt norādīta informācija par ceļu satiksmes ierobežojumiem krustojumā. Zīme, kas atļauj nogriezties pa kreisi no kreisās malējās braukšanas joslas, atļauj no šīs joslas apgriezties arī braukšanai pretējā virzienā. Zīmes darbība attiecas uz visu krustojumu, pirms kura zīme uzstādīta;

,, , un “Braukšanas virzieni joslā“. No joslas noteiktie braukšanas virzieni krustojumā. Uz zīmēm var būt norādīta informācija par ceļu satiksmes Ierobežojumiem krustojumā. zīmes, kas atļauj nogriezties pa kreisi no kreisās malējās braukšanas joslas, atļauj no šīs joslas apgriezties arī braukšanai pretējā virzienā. Zīmes darbība attiecas uz visu krustojumu, pirms kura zīme uzstādīta, ja cita zīme, kas uzstādīta krustojumā, nedod citus norādījumus;

“Apdzīvotas vietas sākums“. Nosaukums un sākums apdzīvotai vietai, kurā ir spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās;

“Apdzīvotas vietas beigas“.

 "Dzīvojamā zona". Vieta, no kuras sākot ir spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību dzīvojamās zonās - gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā. Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu. Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos braukšanas ātrums  ir līdz 20 km/h. Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi.

 "Dzīvojamās zonas beigas";

"Gājēju pāreja". Zīmi uzstāda ceļa labajā pusē uz pārejas tuvākās robežas;

"Gājēju pāreja". Zīmi uzstāda ceļa kreisajā pusē uz pārejas tālākās robežas;

"Autobusa un trolejbusa pietura". Gaidīt sabiedrisko pasažieru transportlīdzekli vai taksometru atļauts tikai uz iekāpšanas laukumiem, bet, ja to nav, — uz ietves vai ceļa nomales. Pasažieriem atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad transportlīdzeklis pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves, iekāpšanas laukuma vai ceļa nomales puses;

"Tramvaja pietura". Tramvaja pieturās, kur nav iekāpšanas laukumu, uziet uz brauktuves, lai iekāptu tramvajā, drīkst tikai tad, kad tramvajs pilnīgi apstājies. Pēc izkāpšanas no tramvaja gājējiem brauktuve nekavējoties jāatbrīvo.

 “Ātrgaitas ceļš“ un “Ātrgaitas ceļa beigas“. Izbraukšana uz ceļa, pa kuru atļauts braukt tikai ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, automobiļiem un autobusiem. Pa šo ceļu ar velosipēdiem braukt aizliegts!

 

Skatīts: 16611