Menu
  • www.berniem.csdd.lv
  • 67025777
  • Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija Rīga, S.Eizenšteina iela 6 berniem@csdd.gov.lv

Rīkojuma zīmes

 

Rīkojuma zīmes nosaka atļautos  braukšanas virzienus un pārvietošanās iespējas gājējiem, velosipēdistiem un mehānisko transportlīdzekļu vadītājiem. Zīmēm ir apaļa forma un zils krāsojums. Gandrīz visas ceļa zīmes šajā grupā tiek veidotas sekojoši:

 

 + zila krāsa + (balts simbols) = rīkojuma ceļa zīmes

Velosipēda vadītājam ir jāzina sekojošas rīkojuma ceļa zīmes:

"Braukt taisni", Zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajā virzienā – taisni. Ja zīme uzstādīta ceļa posma sākumā, tās darbības zona ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam. Zīmes darbība neattiecas uz sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem. Zīme neaizliedz nogriezties pa labi, lai iebrauktu pagalmos un citās blakusteritorijās;

"Braukt pa labi". Zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajā virzienā – pa labi. Zīmes darbība neattiecas uz sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem. Zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme uzstādīta;

"Braukt pa kreisi". Zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajā virzienā – pa kreisi. Zīme, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme uzstādīta;

“Braukt taisni vai pa labi”. Zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajos virzienos. Zīmes darbība neattiecas uz sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem. Zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme uzstādīta;

"Braukt taisni vai pa kreisi". Zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajā virzienā – taisni vai pa kreisi, atļauj arī apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Zīmes darbība neattiecas uz sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem. Zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme uzstādīta;

"Braukt pa labi vai pa kreisi". Zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajā virzienā – pa labi vai pa kreisi, atļauj arī apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Zīmes darbība neattiecas uz sabiedriskajiem pasažieru transportlīdzekļiem. Zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme uzstādīta;

"Braukt pa labi".  Zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajā virzienā un, ka jānogriežas pirms šīs zīmes;

"Braukt pa kreisi".  Zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajā virzienā un, ka jānogriežas pirms šīs zīmes;

"Braukt pa loku". Zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajā virzienā – pa loku;

"Šķērsli apbraukt pa labo pusi";

"Šķērsli apbraukt pa kreiso pusi";

"Šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi";

"Velosipēdu ceļš". Atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, kā arī pārvietoties gājējiem, netraucējot velosipēdu braukšanai;

"Velosipēdu ceļa beigas";

"Gājēju ceļš". Atļauts pārvietoties tikai gājējiem;

"Gājēju ceļa beigas”;

"Gājēju un velosipēdu ceļš". Atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, kā arī pārvietoties gājējiem;

      "Gājēju un velosipēdu ceļa beigas";

"Gājēju un velosipēdu ceļš". Pa ceļa vienu pusi atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, bet pa otru pusi — pārvietoties gājējiem (atbilstoši zīmē norādītajam).

 

 

Skatīts: 16161