Menu
  • www.berniem.csdd.lv
  • 67025777
  • Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija Rīga, S.Eizenšteina iela 6 berniem@csdd.gov.lv

Velosipēdu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību. 

Velosipēdu vadītāju atrašanās ceļu satiksmē:

  • jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai;
  • ja to nav vai tie ir attālināti no ceļa, velosipēdu vadītājiem atļauts:

- braukt pa brauktuvi vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves (braukšanas joslas) labajai malai;

- braukt pa nomali, dodot ceļu gājējiem.

  • Iegaumē - aizliegts braukt pa brauktuvi, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš.


 

Nebraukt pa brauktuves labo malu atļauts tikai šādos gadījumos:

  • lai apbrauktu, apsteigtu vai apdzītu;
  • lai turpinātu braukt izvēlētajā virzienā apdzīvotās vietās, kur braukšanai vienā virzienā ir ne vairāk par divām joslām, ja malējā labā josla ir iekārtota labajam pagriezienam;
  • pavadot bērnus, kas jaunāki par 12 gadiem.

Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, un velosipēdu vadītājiem, kas tos pavada, atļauts braukt arī pa ietvi. 

Bet, ja braukšana pa brauktuvi, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, ceļa un meteoroloģiskos apstākļus, nav iespējama, ir apgrūtināta vai bīstama, arī citiem velobraucējiem atļauts izmantot ietvi.

Obligāti jāņem vērā - braucot pa ietvi, velosipēdu vadītājiem jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji un, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu. Velosipēdu vadītāji nekādā veidā nedrīkst apdraudēt vai traucēt gājējus. Gājējiem, pārvietojoties pa ietvi, ir priekš­roka.

 Velosipēdu vadītājiem atļauts šķērsot brauktuvi, netraucējot gājējus, – pa gājēju pārejām. Pirms uzsākt brauktuves šķērsošanu velosipēdu vadītājiem laikus jāsamazina braukšanas ātrums un, ja tas nepieciešams ceļu satiksmes drošībai, jāaptur velosipēds. Pa gājēju pārejām velosipēdu vadītāji drīkst braukt pāri, bet tikai drošā ātrumā - vienā ātrumā ar gājējiem (apmēram 4-5 km/h). 

 

Ja braukšanai izmantota ietve, tad vietās, kur velosipēdu vadītāju braukšanas trajektorijas krustojas ar pārējo transportlīdzekļu braukšanas trajektorijām, velosipēdu vadītājiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību. Šķērsojot brauktuvi pa ietves iedomāto turpinājumu, velosipēdu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu un jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu.

   

 

 Iegaumē - velosipēdisti pa gājēju pārejām gan regulējamām, gan neregulējamām drīkst pārvietoties tikai gājēju ātrumā! – tik pat ātri kā gājējs, nevis tik pat ātri, kā braucot pa ceļu.

 Riteņbraucēji! – samaziniet ātrumu pirms gājēju pārejas, pārliecinieties par satiksmes drošību un šķērsojiet to, vienā plūsmā ar gājējiem.

Atceries – bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei!

 

    Velojosla – josla uz brauktuves, kas paredzēta braukšanai ar velosipēdu un no citu transportlīdzekļu satiksmes ir atdalīta ar nepārtrauktu līniju, kuru šķērsot nav atļauts ne velobraucējiem, ne citiem transportlīdzekļu vadītājiem.

 

   Velojosla – josla uz brauktuves, kas paredzēta braukšanai ar velosipēdu un no citu transportlīdzekļu satiksmes ir atdalīta ar nepārtrauktu līniju, kuru šķērsot nav atļauts ne velobraucējiem, ne citiem transportlīdzekļu vadītājiem.

 

 

Velosipēdu ceļš - ceļš, kas paredzēts braukšanai ar velosipēdiem, var būt apzīmēts ar vai vai  ceļa apzīmējumu.

Gājēju un velosipēdu ceļš - ceļš, kas apzīmēts ar vai  vai ceļa zīmi un paredzēts gājējiem un braukšanai ar velosipēdu. Ja gājēju un velosipēdu ceļš tiek strikti nodalīts – sava puse gājējiem, bet sava velosipēdistiem, tad šāds ceļs jāizmanto tieši zīmes norādītajā variantā. Bet uz ceļa, kurā nav zīme noteikusi braukšans puses, jābūt uzmanīgiem un draudzīgiem satiksmes dalībniekiem

  

Gājēju ceļš - ceļš, kas paredzēts gājējiem. Te velosipēdu vadītājiem braukt ir aizliegts!

 

   un     

Ja pie pasažieru sabiedriskā transporta joslas redzama šāda ceļa zīmju kombinācija, tad joslu, kas paredzēta tikai sabiedriskajam transportam, atļauts izmantot arī velosipēdistiem. Velosipēdistiem šajā joslā jābrauc pēc iespējas tuvāk tās labajai malai.

  Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai. Ceļam var būt vairākas brauktuves, kas norobežotas ar sadalošām joslām vai barjerām. Velosipēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves (braukšanas joslas) labajai malai. 

 

 

 

Jāatceras!

Vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi un ceļu satiksme netiek regulēta, velosipēdu vadītājiem jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu.

 

 Skatīts: 16235